25.1.2019

Mångsidiga språkkunskaper förutsätter ambition och välvilja

Annamari KajastoFinlands regering har för första gången under hela grundskolans historia beslutat att öka antalet årsveckotimmar bland ettorna och tvåorna. För bägge årskurserna utlovas en extra årsveckotimme. Inga timmar tas bort från andra läroämnen utan eleverna får mera undervisning. Undervisningen finansieras i sin helhet med statsandelar.

Timantalet ökar inom språkundervisningen, närmare bestämt inom undervisningen i det andra inhemska språket, finska eller svenska, och i främmande språk. I fortsättningen får alla barn i ålder 7–8 språkundervisning oberoende av sin bakgrund eller hemkommun, eftersom den tidigarelagda språkundervisningen berör alla elever i ettan och tvåan.

Redan under flera årtionden har det ansetts viktigt att ha mångsidiga språkkunskaper, vilket i sin tur innebär en större nationell språkreserv. Utan språkkunskaper får vi ingen information om vårt eget land eller den övriga världen och vi kan inte samspela eller handla med människor från andra språkgrupper eller kulturer.

Utbildningsanordnarna kan fortfarande bestämma vilket eller vilka A1-språk kommunerna eller skolorna erbjuder som första språk. Av dem som beslutar om språkprogrammet önskar vi ambition att tänka långsiktigt. Det lönar sig att modigt ta det unika tillfället i akt och erbjuda något annat språk utöver, eller kanske rentav i stället för, engelskan. För att öka den nationella språkreserven krävs insatser av beslutsfattarna. Även vårdnadshavarna behöver få information om fördelarna med mångsidiga språkkunskaper och att det är möjligt för alla barn att studera flera språk.

Ändringarna som gjorts i förordningarna om den grundläggande utbildningen och timfördelningen förutsätter att tillägg görs i grunderna för läroplanen i fråga om språkundervisningen i ettan och tvåan. Det här ansvarar Utbildningsstyrelsen för. Läroplansarbetet är på gång och de nya läroplansgrunderna blir klara senast till valborg.

Det har inte tidigare funnits mål eller innehåll på nationell nivå för språkundervisningen i ettan och tvåan. Sedan 1994 har skolorna haft möjlighet att inleda språkundervisningen redan i ettan, så kunnande och erfarenhet finns. Nya arbetssätt och verksamhetsmodeller som lämpar sig för tidig språkundervisning har utvecklats i spetsprojekten för språk.

En grupp lärare, forskare och andra sakkunniga inom tidig språkundervisning har utsetts för att utarbeta grunderna för läroplanen. Arbetsgruppen har i uppgift att fundera över hur språkundervisningen i ettan och tvåan ska se ut i fortsättningen. Vi utvecklar en ny pedagogik för tidig språkinlärning som lämpar sig för den inledande undervisningen. Ändringarna som görs i läroplanen innebär också förändringar i språkundervisningen för eleverna i trean och fyran. Det här ska beaktas i det lokala läroplansarbetet.

Hur ska språkinlärningen i ettan och tvåan då se ut? Den ska vara inspirerande, barnorienterad, betydelsefull för barnen, mångsidig, inkluderande, uppmuntrande, aktiverande, språkmedveten och muntlig så länge som möjligt. Den ska skapa också samhörighet, en ny språkkultur, stärka kontinuiteten i språkstudierna, anpassas för alla, öka jämlikheten och barnen ska lära sig genom lek.

Annamari Kajasto, undervisningsråd
Utbildningsstyrelsen

Läs mer om den tidigarelagda språkundervisningen i Fakta Express 1A/2019: Mitä kieliä perusopetuksessa opiskellaan? Tilastotietoa oppilaiden kielten opiskelusta ja kielivalinnoista

Annamari Kajasto Av dem som beslutar om språkprogrammet önskar vi ambition att tänka långsiktigt. Det lönar sig att modigt ta det unika tillfället i akt och erbjuda något annat språk utöver, eller kanske rentav i stället för, engelskan. För att öka den nationella språkreserven krävs insatser av beslutsfattarna, skriver Annamari Kajasto på bloggen. Läs mer

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är nio plus ett?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .