9.8.2017

En sammanflätad värld

Blogg 9.8.2017

Problembaserat lärande, fenomenbaserat lärande, mångvetenskapliga lärområden, temabaserat lärande, helhetsbaserat lärande. Kärt barn har många namn, sägs det. Under de senaste åren har vi än en gång fått vara stolta över det internationella intresset för det finländska utbildningssystemet. Nyheten om våra nya läroplansgrunder och de mångvetenskapliga lärområdena som ingår i dem har spridits över världen, ibland t.o.m. lite väl mångordigt.

Jag är fast övertygad om att Finland har tagit ett steg i rätt riktning genom att införa mångvetenskapliga lärområden. Ordet komplex kommer från latinets complector, fläta samman, länka samman. Det är en sammanlänkad värld vi lever i och dess allt komplexare struktur kräver att vi har en stark helhetssyn. En del forskare talar om blind kunskap och kritiserar vetenskapsområdena för att hålla sig inom sina egna kretsar, som inte kommunicerar eller förstår varandra, än mindre har en helhetssyn. Samma fara lurar i timfördelningen mellan läroämnena. Olika vetenskapsområden och läroämnen ger värdefulla perspektiv och de behövs också i fortsättningen. De ger också verktyg för att skapa en helhetssyn. I dag är helhetsskapande undervisning viktigare än någonsin.

Min far, som själv var lärare, berättade att hans lärare i slutet på 1930-talet hade dragit ett streck över hela dagar i läsordningen och skrivit in ”helhetsundervisning”. Vi talar med andra ord inte om ett helt nytt fenomen.

Trots det vill jag påstå att beslutet att i högre grad gå in för helhetsskapande undervisning innebär en mycket stor förändring som inte kommer att ske utan hjälp och stöd. Vi har en tiotals år gammal tradition att dela in kunskaper, lärmiljöer, yrkesstrukturer, språk, bedömning, verksamhet och arbetssätt enligt läroämne. Att förändra denna verksamhetskultur, som har blivit rutin, är en långsam process som kan lyckas endast genom ett långsiktigt och konsekvent utvecklingsarbete.

Den finländska utbildningsnivån har nåtts genom att man har litat på de högutbildade lärarnas starka autonoma ställning som experter på lärande. Jag anser att denna tillit till lärarna fortfarande är den enda rätta vägen att gå för att införa mångvetenskapliga lärområden i skolvardagen.

När man förnyar skolornas verksamhetskultur får också skolornas och kommunernas ledning en central roll. De mångvetenskapliga lärområdena förutsätter att skolornas verksamhetskultur blir ännu mer samverkande, att teamarbetet stärks och att alla arbetar för samma mål. Rektorerna och kommunernas bildningsledning behöver verktyg för att leda arbetet med att nå målen i läroplansgrunderna.

I egenskap av ett ämbetsverk med inriktning på utveckling av utbildningen vill den nya Utbildningsstyrelsen hjälpa lärarna, skolgemenskapen, rektorerna och kommunernas bildningsledning att genomföra läroplanen. Tillsammans skapar vi lösningar. Det förutsätts också att Utbildningsstyrelsen hittar nya metoder och arbetssätt för att visa sin betydelse i det finländska samhället. Det nya läsåret är det perfekta tillfället att ta tillvara på möjligheterna, för barnets utveckling låter inte vänta på sig!

Olli-Pekka Heinonen
Generaldirektör vid Utbildningsstyrelsen

Jag är fast övertygad om att Finland har tagit ett steg i rätt riktning genom att införa mångvetenskapliga lärområden. Det är en sammanlänkad värld vi lever i och dess allt komplexare struktur kräver att vi har en stark helhetssyn. I dag är helhetsskapande undervisning viktigare än någonsin. Läs mer

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är noll plus noll?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .