Utbildningsstyrelsens blogg

Även i åskådningsämnen ska man följa läroplanen

26.2.2019
Kuvassa Ulla Laine ja Satu EloPå grund av de olika innehållen i lärokurserna är möjligheterna till gemensam undervisning mycket begränsade, skriver Satu Elo och Ulla Laine. Läs mer

Tiden går, Uno består

25.2.2019
Matti Rautiainen och Heli ValtonenGästbloggarna Heli Valtonen och Matti Rautiainen från Jyväskylä universitet skriver om hur Uno Cygnaeus livsverk avspeglar sig på utbildningen och utvecklandet av utbildningen i dag. Utbildningsstyrelsen söker som bäst förslag till mottagare av årets Cygnaeus-pris. Ge ditt förslag senast 1.3. Läs mer

Från motsättningar till en ny sorts diskussion om skolan

5.2.2019
Olli-Pekka HeinonenOmfattande diskussioner om skolan visar ändå att skolan fortfarande har en betydande roll i det finländska samhället. Skolan är fortfarande viktig, skriver Olli-Pekka Heinonen. Läs mer

Mångsidiga språkkunskaper förutsätter ambition och välvilja

25.1.2019
Annamari Kajasto Av dem som beslutar om språkprogrammet önskar vi ambition att tänka långsiktigt. Det lönar sig att modigt ta det unika tillfället i akt och erbjuda något annat språk utöver, eller kanske rentav i stället för, engelskan. För att öka den nationella språkreserven krävs insatser av beslutsfattarna, skriver Annamari Kajasto på bloggen. Läs mer

Önskelista till julgubben, direktörerna och beslutsfattarna: Barn och unga vill vara en del av gruppen och bli hörda

19.12.2018
Olli-Pekka Heinonen och Juhani Eskola Alla barn och unga ska uppleva att de har en nära relation till en vuxen, som stödjer och får barnet att känna sig godkänd och att hen blir hörd. Det skyddar också i situationer då man råkar ut för olika utmaningar och svårigheter, skriver Olli-Pekka Heinonen och Juhani Eskola på bloggen. Läs mer

Växelverkan är en knepig gren

12.11.2018
Marjo SomariI våras bad vi om våra kunders och partners synpunkter på Utbildningsstyrelsen och samarbetet med oss. Dels höjde resultaten vår självkänsla: vi ansågs vara mycket sakkunniga, vårt anseende var gott och man var nöjd med samarbetet. Undersökningen lyfte ändå också fram några saker som gjorde en kommunikatör fundersam, skriver Marjo Somari i bloggen. Läs mer

En fungerande yrkesutbildning – en fråga om vilja

17.10.2018
Under hösten har yrkesutbildningen kritiserats av olika orsaker. I bloggen funderar Anni Miettunen på hur vi kan skapa ett bättre och mer fungerande samarbete i stället för att fastna vid negativa kommentarer. Läs mer

Beröm för Finland i bagaget

17.7.2018
Anni MiettunenJag representerade Finland på OECD:s toppmöte SkillSummer 2018 i månadsskiftet juni-juli. Med mig hem fick jag beundrande hälsningar och beröm för finländarnas inbördes samarbete och utbildningssystemets funktionsduglighet, skriver direktör Anni Miettunen. Läs mer

Till dig som börjar ditt sommarlov

31.5.2018
Olli-Pekka HeinonenPå bloggen skriver generaldirektör Olli-Pekka Heinonen varför det finns all orsak att fira att man har läsåret och examen bakom sig. Läs mer

Fenomenbaserad prognostisering

18.5.2018
Kari NyyssöläHur hör en bokföringsrobot, Nordostkabeln och antalet medaljer i olympiska sommarspelen ihop? Egentligen inte alls – förutom i fråga om prognostisering. Genom dessa företeelser kan vi nämligen uppfatta den värld som vi kanske håller på att gå över till. Läs mer

En stark småbarnspedagogik bidrar till barnets bästa

14.5.2018
Kirsi Tarkka ja Kati CostianderDet som är betydelsefullt för barnet sker här och nu. Det vi gör i dag påverkar barnets liv också i framtiden. Reformen av lagen om småbarnspedagogik framskrider snabbt och riktlinjerna för utvecklingen börjar bli tydliga. Regeringens proposition till ny lag om småbarnspedagogik stärker fokuset på barnets bästa i allt större utsträckning. Men hur försäkrar man sig om den lilla människans bästa såväl i beslutsfattandet som i den dagliga verksamheten? Svaren är inte alltid entydiga eller enkla. Läs mer

Visa alla

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .