Utbildningsstyrelsens blogg

Växelverkan är en knepig gren

12.11.2018
Marjo SomariI våras bad vi om våra kunders och partners synpunkter på Utbildningsstyrelsen och samarbetet med oss. Dels höjde resultaten vår självkänsla: vi ansågs vara mycket sakkunniga, vårt anseende var gott och man var nöjd med samarbetet. Undersökningen lyfte ändå också fram några saker som gjorde en kommunikatör fundersam, skriver Marjo Somari i bloggen. Läs mer

En fungerande yrkesutbildning – en fråga om vilja

17.10.2018
Under hösten har yrkesutbildningen kritiserats av olika orsaker. I bloggen funderar Anni Miettunen på hur vi kan skapa ett bättre och mer fungerande samarbete i stället för att fastna vid negativa kommentarer. Läs mer

Beröm för Finland i bagaget

17.7.2018
Anni MiettunenJag representerade Finland på OECD:s toppmöte SkillSummer 2018 i månadsskiftet juni-juli. Med mig hem fick jag beundrande hälsningar och beröm för finländarnas inbördes samarbete och utbildningssystemets funktionsduglighet, skriver direktör Anni Miettunen. Läs mer

Till dig som börjar ditt sommarlov

31.5.2018
Olli-Pekka HeinonenPå bloggen skriver generaldirektör Olli-Pekka Heinonen varför det finns all orsak att fira att man har läsåret och examen bakom sig. Läs mer

Fenomenbaserad prognostisering

18.5.2018
Kari NyyssöläHur hör en bokföringsrobot, Nordostkabeln och antalet medaljer i olympiska sommarspelen ihop? Egentligen inte alls – förutom i fråga om prognostisering. Genom dessa företeelser kan vi nämligen uppfatta den värld som vi kanske håller på att gå över till. Läs mer

En stark småbarnspedagogik bidrar till barnets bästa

14.5.2018
Kirsi Tarkka ja Kati CostianderDet som är betydelsefullt för barnet sker här och nu. Det vi gör i dag påverkar barnets liv också i framtiden. Reformen av lagen om småbarnspedagogik framskrider snabbt och riktlinjerna för utvecklingen börjar bli tydliga. Regeringens proposition till ny lag om småbarnspedagogik stärker fokuset på barnets bästa i allt större utsträckning. Men hur försäkrar man sig om den lilla människans bästa såväl i beslutsfattandet som i den dagliga verksamheten? Svaren är inte alltid entydiga eller enkla. Läs mer

Det finns inga färdiga svar när man skapar något nytt – är du intresserad av att pröva?

25.4.2018
Anna HäggmanInnovationscentret, som verkat snart i ett år, har åkt ut på turné i kommuner och skolor och arbetat tillsammans med nätverken för utveckling av utbildning och fostran. Under de gemensamma diskussionerna har vi hört hurdana frågor som är på gång. Vi har tillsammans förundrat oss över de komplicerade problem som syns i vardagen i utbildningen. Vilken slags förändring vill vi få till stånd? Vad motiverar och ger energi? Läs mer

Internationalisering för alla!

19.3.2018
Borde man vara bekymrad om internationalisering intresserar flickor mer än pojkar? Magisterföräldrars barn mer än barn från arbetarfamiljer? Invånare i huvudstadsregionen mer än invånare i östra Finland? Läs mer

Varje grundskola är den bästa skolan

16.2.2018
Olli-Pekka HeinonenGrundskolans uppgift är att stödja varje elev i att växa som människa och bli en ansvarsfull medborgare samt att ge de kunskaper och färdigheter som behövs i livet. Barnen som börjar skolan har ändå allt mer varierande bakgrund. Det behövs brett samarbete för att stoppa ojämlikhetsutvecklingen, skriver Olli-Pekka Heinonen. Läs mer

Nätverksdjurens paradis?

13.2.2018
Kirsi TarkkaI dagens värld av nätverk kan man plötsligt upptäcka att ens kalender har fyllts med olika nätverksträffar. Det är trevligt att träffa kolleger och få inspiration av varandra. Om träffarna ändå inte ger något att ta med sig hem eller om kopplingen till det egna arbetet börjar bli oklar är det dags att stanna upp en stund, skriver specialsakkunnig Kirsi Tarkka. Läs merYrkesutbildning uppmuntrar alla att nå sin fulla potential

28.12.2017
Anni MiettunenAlla kan nå sin fulla potential. Anni Miettunen, direktör för yrkesutbildningen, berättar i bloggen vilken koppling Utbildningsstyrelsens nya vision har till reformen av yrkesutbildningen. Läs mer

Visa alla

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .