Aktuellt

 • 20.2.2019Webbnyhet

  Vem blir årets tutorlärare 2019?

  Årets tutorlärare kommer att utlysas för första gången på de riksomfattande tutorlärardagarna i Aulanko i Tavastehus den 20 mars. Känner du en tutorlärare som förtjänar denna eftertraktade titel?

 • 18.2.2019Webbnyhet

  Eleverna i grundskolan föredrar allt jämnt engelskan då de väljer språk

  Det har länge funnits en oro för att finländarnas språkkunskaper blir allt mer begränsade. Uppgifter i statistiktjänsten Vipunen visar att oron är befogad: cirka 80 % av eleverna i grundskolan väljer utöver det andra inhemska språket endast ett främmande språk och det är oftast engelska. Under de senaste tjugo åren har andelen som läser frivilliga språk minskat märkbart och för de frivilliga språkens del har också de regionala skillnaderna vuxit.

 • 18.2.2019Webbnyhet

  Framtidsdagen samlar skolorna till världens största framtidsdiskussion den 1 mars

  Framtiden ses ofta som en självklarhet och långsiktiga framtidsreflektioner hamnar ofta i skymundan för mer brådskande ärenden. Vi har sällan tid att stanna upp och reflektera över vilka uppfattningar om framtiden som egentligen styr våra handlingar just nu. Under Framtidsdagen får barn och unga möjlighet att öva på metoder och färdigheter som kan hjälpa dem att bygga upp sin egen och en gemensam framtid.

 • 18.2.2019Webbnyhet

  Bildningsakademien hoppas på mer välvilja och utmanar till sannings-hackathon

  Andra årskursen av Bildningsakademien samlades under två dagar för att finna lösningar på bildningssektorns framtida utmaningar. Fokus låg på såväl falska nyheter som klimatförändringen. Dagarna avslutades med att Bildningsakademien utmanade oss alla till att delta i ett hackathon om vetenskap, information och sanning som ordnas i oktober 2019.

 • 18.2.2019Meddelande

  Gemensam ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning börjar

  Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds tisdagen 19 februari och avslutas tisdagen 12 mars kl. 15.00. I den gemensamma ansökan erbjuds i år cirka 80 000 nybörjarplatser. Ansökan lämnas in på adressen www.studieinfo.fi. I Studieinfo finns också uppgifter om utbildningarna och anvisningar för ansökan.

 • 15.2.2019Webbnyhet

  70 miljoner att söka för att utveckla allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik

  Den gemensamma ansökningshelheten för statsunderstöd inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning har nu öppnats. Den nationella utvecklingsfinansieringen har nu för första gången samordnats till en större helhet. Utbildningsanordnarna kan ansöka om understöd fram till 21.3.2019.

 • 12.2.2019Webbnyhet

  Också dina studieuppgifter syns nu i Suomi.fi-nättjänsten

  Nu visas även dina studieuppgifter i Suomi.fi-nättjänsten. I avsnittet Register i nättjänsten finns uppgifter från Utbildningsstyrelsens Koski-servicehelhet som samlar information om finländarnas studieprestationer och -rätter.

 • 7.2.2019Webbnyhet

  THL:s och Utbildningsstyrelsens enkät: Likvärdigheten uppfylls inte inom skolornas kurators- och psykologtjänster

  Det förekommer stora skillnader i antalet elever och verksamhetsenheter bland skolkuratorerna och -psykologerna inom den grundläggande utbildningen: exempelvis bland dem som är anställda på heltid varierar antalet elever mellan färre än 700 och upp till 2 000. En del av kuratorerna och psykologerna arbetar på en och samma enhet, medan andra kan ha rentav 12 olika enheter på sitt ansvar. Det förekommer också variation i arbetets innehåll och verksamhetssätten.

 • 6.2.2019Webbnyhet

  Månadens statistik: Antalet elever som studerar på samiska växer – undervisning på samiska erbjuds också i Helsingfors

  Både antalet elever som får undervisning på samiska och antalet elever som studerar samiska som ett frivilligt främmande språk har vuxit inom den grundläggande utbildningen på 2000-talet. I antalet som får undervisning i samiska som modersmål har ingen större förändring skett.

 • 6.2.2019Webbnyhet

  Klimatansvar är en kompetens som alla behöver lära sig

  Utbildningsstyrelsen ordnade 29.1.2019 en dialog om klimatförändringen. Dialogen var en del av Sitras Rondpaus-koncept och målet var att skapa en uppfattning om de utmaningar och möjligheter som finns i skolor och läroanstalter i fråga om att lära sig klimatansvar. Dialogen var också startskottet för Utbildningsstyrelsens nya resultatprogram Klimatansvaret i utbildningen.

Visa alla

 

Aktuellt

Ta del i diskussionen på bloggen
Utbildningsstyrelsens experter skriver bloggtexter om aktuella ärende och fenomen. Välkommen att delta i diskussionen!

Beställ nyheter som RSS
Genom RSS-flöden kan du enkelt hålla dig uppdaterad med materialet i Utbildningsstyrelsens webbtjänst.

FacebookTwitterYouTube