Aktuellt

 • 28.6.2018Meddelande

  Över 47 000 fick en studieplats i högskolornas gemensamma ansökan

  I vårens gemensamma ansökan till högskolorna fanns 152 900 sökande, varav 47 300, det vill säga 31 % fick en studieplats. Siffrorna är liknande som år 2017. Allt fler får en studieplats direkt på basis av studentbetyget, i år var andelen 18 % av de antagna. 

 • 28.6.2018Webbnyhet

  Den nya lagen om småbarnspedagogik godkänd – preciseringar i grunderna för planen för småbarnspedagogik

  Riksdagen godkände den nya lagen om småbarnspedagogik 27.6. På hösten kommer Utbildningsstyrelsen att inleda arbetet med att uppdatera grunderna för planen för småbarnspedagogik.

 • 27.6.2018Meddelande

  Tilläggsresurser för att främja integration och språkundervisning

  Utbildningsstyrelsen har beviljat över 8 miljoner euro i statsunderstöd till 73 projekt som främjar integrationen av invandrare och asylsökande i det finländska samhället. Speciellt betonades projekt som främjar samarbete mellan olika sektorer och som syftar till ett bredare regionalt eller nationellt genomslag.

 • 21.6.2018Webbnyhet

  Lösningar på pojkarnas utmaningar för lärandet söks med hjälp av prognostiseringsmodell för livslångt lärande

  I början av juni samlades cirka 70 experter till Utbildningsstyrelsens prognostiseringsworkshop för att fundera på vad som borde hända för att man år 2025 kunde se en förbättring i pojkarnas inlärningsresultat. Utöver utbildningssektorn sökte man lösningar ur sex andra sektorers perspektiv.

 • 21.6.2018Webbnyhet

  Utbildningsstyrelsen och Kopiosto har avtalat om kopieringslicenser för läroanstalter

  Utbildningsstyrelsen har avtalat med upphovsrättsorganisationen Kopiosto om läroanstalters rätt att under 2018 i undervisningen använda material som skyddats genom upphovsrätt.

 • 21.6.2018Webbnyhet

  Utbildningsstyrelsen med på SuomiAreena – säkerhetskompetens som tema

  Utbildningsstyrelsen är med på SuomiAreena i Björneborg i juli. På torsdagen den 19 juli ordnas tävlingen #Turvallisuustehtävä på köpcentret Puuvillas scen. Förutom att tävla funderar deltagarna på vad som borde göras för att stärka säkerhetskompetenserna. Nyhetsankaret Peter Nyman leder ordet och i tävlingen och diskussionen deltar bland annat Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen. Du hittar oss också i medborgartorgets #Turvalliusuustehtävä-tält 16–20.7.

 • 19.6.2018Webbnyhet

  Månadens statistik: Upp till 4 års skillnader i längden på läroplikten mellan europeiska länder

  Det finns stora skillnader mellan europeiska länder i hur länge läroplikten varar och hur mycket obligatoriska lektioner som ges i skolorna under läroplikten. Detta framgår av den senaste årliga utredningen från Eurydice, EU:s nätverk för informationsutbyte inom utbildning.

 • 15.6.2018Webbnyhet

  5 miljoner euro till försök inom den grundläggande utbildningen

  Utbildningsstyrelsen har beviljat statsunderstöd till 70 projekt för försök och innovationer inom den grundläggande utbildningen. Sammanlagt cirka 5 miljoner euro går till att hitta nya sätt att utveckla utbildningen, förnya lärandet och utveckla tillsammans.

 • 15.6.2018Webbnyhet

  En nätbaserad serviceplattform åt Europass

  Europeiska unionens Europass-system, som varit i bruk i över tio år, genomgår en genomgripande reform, då man övergår från ett dokumentbaserat system till en nätbaserad serviceplattform. Den nya tjänsten erbjuder medborgarna ett mångsidigt urval av verktyg och tjänster både för arbetssökning och studier. Utvecklingsarbetet genomförs etappvis så att den nya serviceplattformen införs i slutet av 2019.

 • 14.6.2018Meddelande

  Nya studerande har valts till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

  I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 71 900 sökande, varav 65 200 fick en studieplats. Av de sökande fick 34 100 en studieplats inom yrkesutbildning och 31 100 inom gymnasieutbildning. Antalet sökande som gick ut grundskolan var 56 000, varav 97 % fick en studieplats.

Visa alla

 

Aktuellt

Ta del i diskussionen på bloggen
Utbildningsstyrelsens experter skriver bloggtexter om aktuella ärende och fenomen. Välkommen att delta i diskussionen!

Beställ nyheter som RSS
Genom RSS-flöden kan du enkelt hålla dig uppdaterad med materialet i Utbildningsstyrelsens webbtjänst.

FacebookTwitterYouTube