Yrkesutbildning

Yrkesutbildningen omfattar grundläggande yrkesutbildning, därtill förberedande utbildning samt yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning. Både den grundläggande yrkesutbildningen och tilläggsutbildningen är utbildning som leder till examen. Studierna kan förutom vid läroanstalter i allt högre grad även ske på arbetsplatser och i nätbaserad lärmiljö.