Aktuellt

 • 22.9.2017Meddelande

  Revidering av den grundläggande konstundervisningen

  Utbildningsstyrelsen har fastställt de nya grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisning. Undervisningen i arkitektur, bildkonst, slöjd, mediekonst, musik, ordkonst, cirkuskonst, dans och teaterkonst förnyas i praktiken i augusti 2018 då utbildningsanordnarna inför de läroplaner som utarbetats utgående från de nya grunderna.

 • 21.9.2017Meddelande

  Prognostisering av kompetensbehov inom socialsektorn: Framtidens välfärdsarbete behöver professionella experter på nätverkande och växelverkan

  Arbetet inom socialsektorn håller på att vävas in i ett omfattande mångprofessionellt nätverk. I framtiden förväntas professionella inom sektorn vara såväl experter på växelverkan och kontakt som utvecklare av servicestrukturerna. Arbetet kräver kunskaper och metoder för att främja medborgarnas välfärd och för att producera samhällsstrukturer som skapar trygghet. Detta konstateras i rapporten från gruppen som prognostiserat det sociala områdets framtida kompetensbehov.

 • 14.9.2017Webbnyhet

  Utbildningsstyrelsen samlade material som stöd för förebyggande av våldsam extremism

  Våldsam radikalisering och extremism bekämpas bäst genom förebyggande arbete. Vid sidan av andra aktörer har skolan och utbildningsväsendet en viktig roll vid förebyggandet av den. På Utbildningsstyrelsens webbplats Edu.fi finns aktuell bakgrundsinformation om våldsam extremism, information om förebyggande av den samt olika material som stöd för lärare och skolledningen.

 • 14.9.2017Meddelande

  Över 700 sakkunniga samlas för att diskutera barns och ungas välmående

  Den 14–15 september ordnas utbildningsevenemanget Hyvinvointiareena 2017 – Terveenä opintiellä i Mässcentret i Helsingfors. Evenemanget, som ordnas för första gången av Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd (THL), samlar personer som arbetar inom området elevers och studerandes välmående vid allt från förskolor till högskolor.

 • 12.9.2017Webbnyhet

  Tutorlärare till alla skolor i Finland – statsunderstöd för 2017 kan nu sökas

  Utbildningsstyrelsen har utlyst statsunderstöd för tutorlärarnas verksamhet och utbildning samt regional koordinering. Syftet är att stödja utvecklings- och utbildningsverksamhet inom den grundläggande utbildningen som baserar sig på ny pedagogik och de nya läroplansgrunderna. Av regeringens spetsprojektsatsningar har år 2017 sammanlagt 9,8 miljoner euro reserverats i understöd för utveckling av grundskolan.

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

GRK 2018

GRK 2018

Nya grunder för läroplanen för grundläggande konstundervisning

Plan för småbarnspedagogik

Plan för småbarnspedagogik

På webbsidan finns det information om hur grunderna för planen för småbarnspedagogik utarbetas.