Aktuellt

 • 24.4.2017Webbnyhet

  Preciseringar i grunderna för läroplaner

  Utbildningsstyrelsen har infört förändringar i grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen, påbyggnadsundervisningen och gymnasieutbildningen. Förändringarna är betingade av preciseringar i elevvård- och studerandevårdslagen som trädde i kraft i början av 2017, reformer i skollagstiftningen samt frågor som kommit upp i samband med verkställandet av läroplansgrunderna.

 • 24.4.2017Webbnyhet

  Månadens statistik: Andelen studerande med främmande språk som modersmål har ökat betydligt under 2000-talet

  År 2015 hade sex procent av eleverna inom den grundläggande utbildningen ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Av studerande i gymnasieutbildningen var andelen fem procent och i yrkesutbildningen åtta procent.

 • 18.4.2017Webbnyhet

  Arbetsgrupp föreslår reformer i studentexamen

  En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår ändringar i studentexamen. Enligt förslaget ska examinanden framöver avlägga prov i antingen två realämnen eller i ett realämne och ett främmande språk.

 • 10.4.2017Webbnyhet

  Ansökan om fortbildning till stöd för Spetsprojektets språkundervisningsförsök

  Utbildningsstyrelsen öppnar ansökan om fortbildning till stöd för genomförandet av försöket med språk inom ramen för Spetsprojekt 1. Ansökan börjar 10.4.2017 och slutar 12.5.2017 kl. 16.15. Till stöd för fortbildningen reserveras 400 000 euro.

 • 7.4.2017Webbnyhet

  Romernas nationaldag firas den 8 april

  I Finland har romernas nationaldag firats i cirka tio år. I almanackan har dagen nämnts sedan 2014. Nuförtiden firas romernas nationaldag i många städer.

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

GRK 2018

GRK 2018

Nya grunder för läroplanen för grundläggande konstundervisning

Plan för småbarnspedagogik

Plan för småbarnspedagogik

På webbsidan finns det information om hur grunderna för planen för småbarnspedagogik utarbetas.