Webbnyheter

 • 24.11.2017

  Månadens statistik: Antalet utländska sökande minskade i högskolorna

  Färre utlänningar sökte till högskolornas utbildningar som började 2017 jämfört med året innan. Antalet utlänningar som blivit valda till en utbildning och som tagit emot en studieplats sjönk i större omfattning än antalet sökande.

 • 8.11.2017

  Ett finländskt eTwinning-projektet har belönats som det bästa i Europa

  Läraren Katja Wide vid Mattlidens skola i Esbo har belönats för det bästa eTwinning-projektet 2017 i Europa.

 • 3.11.2017

  Månadens statistik: Tillgången till elev- och studerandevårdstjänster har blivit bättre

  Enligt de uppgifter som Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlat in har tillgången till tjänster blivit bättre under de senaste åren. Utbildningsstyrelsen och THL har sedan 2007 samlat in jämförbar data om främjande av hälsa och välfärd i vardagen i grundskolor och läroanstalter på andra stadiet.

 • 2.11.2017

  Läroanstalter har tillstånd att i undervisningen använda material som skyddats genom upphovsrätt – avtalen för 2017 är färdiga

  Utbildningsstyrelsen har avtalat med upphovsrättsorganisationen Kopiosto ry och Tuotos ry om läroanstalters rätt att under 2017 i undervisningen använda material som skyddats genom upphovsrätt. Avtalet gäller grundskolor, gymnasier och utbildningen som leder till grundexamen i yrkesläroanstalter.

 • 30.10.2017

  En bildningens ”försvarskurs” ordnas för första gången

  Bildningsakademins årliga kurs inleds den 30 oktober. På kursen bekantar sig 29 beslutsfattare och påverkare inom olika samhällsområden med bildningens byggstenar och söker lösningar för att stärka bildningsnivån i Finland.

 • 30.10.2017

  Låt oss inspireras att utveckla skolan tillsammans

  Utbildningsstyrelsen har gett ut en publikation om hur skolan kan utvecklas tillsammans. I publikationen har 40 idéer samlats in från olika Fyren-skolor. Inom grundskolornas nätverk Fyren lär man tillsammans, skapar samarbetsstrukturer och uppmuntrar till utveckling och försök.

 • 27.10.2017

  De första måltidsrekommendationerna för den småbarnspedagogiska verksamheten – nu kan ni lämna kommentarer

  De nya måltidsrekommendationerna för småbarnspedagogiken innehåller information om hur barnens måltider bör ordnas och om matfostran. Utgångspunkten är vetenskapliga fakta och god praxis. Rekommendationerna är avsedda för personalen inom småbarnspedagogisk verksamhet, kostservice och barnhälsa samt för familjer. De kan nu kommenteras på webben.

 • 17.10.2017

  7 miljoner euro för främjande av kompetensinriktningen inom yrkesutbildningen

  Utbildningsstyrelsen har öppnat en ansökan om statsunderstöd som ska stöda anordnarna inom yrkesutbildning att utveckla sin kompetensinriktade verksamhet och att dela med sig av goda verksamhetsmodeller med andra aktörer. Understödet utgör en del av stödet för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen. Ansökan är öppen till 10.11.2017.

 • 13.10.2017

  Ansökan om statsunderstöd för utveckling av flexibel grundläggande utveckling

  Statsunderstöd för utveckling av flexibel grundläggande utbildning (JOPO-verksamhet) kan sökas 13.10–13.11.2017. Med statsunderstöd som beviljas av Utbildningsstyrelsen understöds projekt som utvecklar verktyg att användas inom den flexibla grundläggande utbildningen för att stödja genomförandet av den grundläggande utbildningens lärokurs, övergången till utbildning på andra stadiet och på sikt placering i arbetslivet.

 • 13.10.2017

  Yrkesutbildningsreformen – vi gör den tillsammans!

  ”Tillsammans!” Mottot för Finlands hundraårsjubileum sammanfattade väl stämningen också på seminariet ”Yrkesutbildningsreformen – en ny verksamhetspraxis” i Helsingfors. Evenemanget ordnades i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och regionförvaltningsverket i Helsingfors onsdagen den 4 oktober på yrkeshögskolan Arcada. Seminariet ingick i en turné som erbjuder stöd och instruktioner för genomförandet av reformen.

Visa alla

 

FacebookTwitterYouTube