Meddelanden

 • 23.2.2018

  Sex kommuner ansökte om att delta i försöket med andra inhemska språket

  Sex kommuner har ansökt om tillstånd för nio skolor att delta i försöket där skolorna erbjuder studier i ett främmande språk istället för det andra inhemska språket. Försöket gäller elever i årskurs 5 eller 6 som det läsår som inleds 1.8.2018 skulle ha inlett sina studier i det andra inhemska språket.

 • 19.2.2018

  Gemensam ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning börjar

  Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds tisdagen den 20 februari och avslutas tisdagen den 13 mars kl. 15.00. I den gemensamma ansökan erbjuds i år cirka 79 800 nybörjarplatser. Ansökan fylls i på adressen www.studieinfo.fi. I Studieinfo finns också uppgifter om utbildningarna och anvisningar för ansökan.

 • 31.1.2018

  Tidigareläggningen av språkundervisningen framskrider – ansökan om utvecklingsbidrag på 4,3 miljoner euro inleds

  Utbildningsstyrelsen har utlyst specialunderstöd för tidigareläggning av språkstudierna för läsåret 2018–2019. Med understödet säkerställs att utvecklingsprojekten inom språkundervisningen som inleddes 2017 kan fortsätta och därtill möjliggörs nya projekt.

 • 26.1.2018

  Move!-mätningarna 2017: Befogad oro för barns och ungas fysiska funktionsförmåga

  Resultaten av Move!-mätningarna under hösten 2017 visar att det finns stora individuella skillnader i den fysiska funktionsförmågan. En del skolelever får bra resultat i mätningarna och en del oroväckande. Pojkarnas resultat är ett särskilt orosmoment: 30 procent av pojkarna i årskurs 8 kan till exempel inte sträcka ut nedre ryggen i sittande ställning.

 • 23.1.2018

  Småbarnspedagogiken får egen måltidsrekommendation

  Rekommendationen Mat ger hälsa och glädje är till för dem som jobbar inom småbarnspedagogiken, kostservicen och främjandet av barns hälsa samt för familjerna. Rekommendationen ger vägledning för hälsosamma måltider och matvanor som stöder barnens utveckling.

 • 12.1.2018

  Småbarnspedagogiken får anvisningar om religiösa evenemang

  Utbildningsstyrelsen har för första gången gjort upp anvisningar för anordnande av religiösa evenemang inom småbarnspedagogiken. Anvisningarna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen har uppdaterats.

 • 8.1.2018

  Gemensam ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds

  Den första ansökningstiden i gemensam ansökan till högskolor inleds tisdagen den 9 januari kl. 8 och går ut onsdagen den 24 januari kl. 15. Ansökan kan göras i Studieinfo-tjänsten.

 • 2.1.2018

  Nya examensgrunder för yrkesutbildning träder i kraft

  Utbildningsstyrelsen har utarbetat nya examensgrunder för alla yrkesinriktade grundexamina och för flera yrkes- och specialyrkesexamina. De första nya examensgrunderna för yrkesutbildning trädde i kraft 1.1.2018. Revideringen av examensgrunderna ingår i reformen av yrkesutbildningen. Nya examensgrunder utarbetas för alla examina senast 1.1.2019.

 

FacebookTwitterYouTube