Aktuellt

 • 23.2.2018Meddelande

  Sex kommuner ansökte om att delta i försöket med andra inhemska språket

  Sex kommuner har ansökt om tillstånd för nio skolor att delta i försöket där skolorna erbjuder studier i ett främmande språk istället för det andra inhemska språket. Försöket gäller elever i årskurs 5 eller 6 som det läsår som inleds 1.8.2018 skulle ha inlett sina studier i det andra inhemska språket.

 • 20.2.2018Webbnyhet

  Finland vill stärka det europeiska studerandeutbytet

  Under EU:s utbildningsråds möte i Bryssel på torsdagen uttryckte undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen Finlands starka stöd för utvecklandet av programmet Erasmus+ och för en fortsatt finansiering av programmet. Teman för mötet var Erasmus+ -programmets framtid och initiativet Europeiska universitet.

 • 20.2.2018Webbnyhet

  Nu kan yrkesutbildningen exporteras – vad borde man veta om examensexport?

  Den nya lagstiftningen för yrkesutbildningen möjliggör export av yrkesinriktade examina. Examina kan ändå inte säljas till utlandet helt utan begränsningar. Vad ska utbildningsanordnaren ta i betraktande vid försäljning av yrkesinriktade examina till länder utanför Europa?

 • 19.2.2018Meddelande

  Gemensam ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning börjar

  Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds tisdagen den 20 februari och avslutas tisdagen den 13 mars kl. 15.00. I den gemensamma ansökan erbjuds i år cirka 79 800 nybörjarplatser. Ansökan fylls i på adressen www.studieinfo.fi. I Studieinfo finns också uppgifter om utbildningarna och anvisningar för ansökan.

 • 16.2.2018Blogg

  Varje grundskola är den bästa skolan

  Olli-Pekka HeinonenGrundskolans uppgift är att stödja varje elev i att växa som människa och bli en ansvarsfull medborgare samt att ge de kunskaper och färdigheter som behövs i livet. Barnen som börjar skolan har ändå allt mer varierande bakgrund. Det behövs brett samarbete för att stoppa ojämlikhetsutvecklingen, skriver Olli-Pekka Heinonen. Läs mer

 • 16.2.2018Webbnyhet

  Grundskoleforumet överräckte riktlinjer för utvecklandet av grundskolan

  Grundskoleforumet, som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet, har ställt upp gemensamma mål och åtgärder för en jämställd grundskola. Målet är världens bästa och jämlikaste grundskola i världen. Ordförandena för forumets arbetsgrupper professor Jouni Välijärvi och Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen överräckte riktlinjerna till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen fredagen den 16 februari.

 • 13.2.2018Blogg

  Nätverksdjurens paradis?

  Kirsi TarkkaI dagens värld av nätverk kan man plötsligt upptäcka att ens kalender har fyllts med olika nätverksträffar. Det är trevligt att träffa kolleger och få inspiration av varandra. Om träffarna ändå inte ger något att ta med sig hem eller om kopplingen till det egna arbetet börjar bli oklar är det dags att stanna upp en stund, skriver specialsakkunnig Kirsi Tarkka. Läs mer • 12.2.2018Webbnyhet

  Den nya lagen om småbarnspedagogik har skickats på remiss – betonar barnets väl och personalens utbildningsnivå

  Den nya lagen stärker småbarnspedagogikens kvalitet genom att höja personalens utbildningsnivå och genom att precisera yrkesbeteckningarna Barnets väl står starkare än tidigare i fokus för lagutkastet.

 • 12.2.2018Webbnyhet

  Arbetslivskommissionernas verksamhet har kommit igång

  Utbildningsstyrelsen har tillsatt 39 arbetslivskommissioner som har i uppgift att för sin del säkerställa kvaliteten på yrkesutbildningen och delta i utvecklingen av yrkesutbildningens examensstruktur, examina och examensgrunder. I alla kommissioner finns företrädare för undervisningssektorn och arbetslivet. Medlemmarna har valts utgående från arbetslivsorganisationernas förslag och en öppen medlemsansökan.

 • 8.2.2018Webbnyhet

  Uppgifter om studieprestationer och studierätt samlas på ett ställe - tjänsten byggs stegvis men kan testas redan nu

  Koski-projektet gör det möjligt att se sina examina och studieprestationer på ett och samma ställe. Redan nu kommer man åt sina egna uppgifter, men de egentliga funktionerna tas i bruk senare under våren som en del av tjänsten Min Studieinfo.

Visa alla

 

Aktuellt

Ta del i diskussionen på bloggen
Utbildningsstyrelsens experter skriver bloggtexter om aktuella ärende och fenomen. Välkommen att delta i diskussionen!

Beställ nyheter som RSS
Genom RSS-flöden kan du enkelt hålla dig uppdaterad med materialet i Utbildningsstyrelsens webbtjänst.

FacebookTwitterYouTube